مقالات خانه سرباز صلح ایران

ضرورت ایجاد رفاه، تامین اجتماعی و آرامش در جامعه

رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطرح می‏شود، بنابراین دامنه آن از اقدامات و نیات خیرخواهانه فردی فراتر رفته است و به عنوان حق فردی در کشور مطرح می‏شود در نتیجه تکلیفی الزامی‌برای دولت‏ها ایجاد می‏کند و به این ترتیب...

مشاهده متن کامل مقاله

چگونه کودکانمان را دوستدار طبیعت و متعهد به آن کنیم؟

طبیعت حس شگفتی و کنجکاوی در کودکان را پدید می آورد که می تواند به جنبه های دیگر زندگی آن ها نیز گسترش یابد.زندگی های مدرن و کنترل شده ، کودکان را از شانس اکتشاف و خودآموزی محروم می کند.

مشاهده متن کامل مقاله

ضرورت تکریم مقام کهنه سرباز

بسیاری از فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس معتقدند که در دوران جنگ به نقش سربازان وظیفه پرداخته نشده است. بیش از سه میلیون و پانصد هزار سرباز در دفاع مقدس شرکت جسته اند که بخش اعظم آنان سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده اند. واقعیت آن است که نقش...

مشاهده متن کامل مقاله

ضرورت و اهمیت آموزش صلح

با توجه به جنگ و خونریزی در همه اعصار و افزایش فشارها و محرومیت های ناشی از آن، کودکان و نوجوانان ما که سازنده فردای جامعه و کسانی هستند که باید پذیرای مسئولیت های اجتماعی آن باشند، نیاز به یادگیری بیشتری در زمینه ایجاد صلح و توانایی چون دموکراسی، تعاون...

مشاهده متن کامل مقاله

صلح پایدار و دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی، تلاش برای درک، آگاهی، مشارکت و تأثیر بر افکار عمومی نهادها، سازمانها و دولتهای سایر کشورهاست. هر چند دیپلماسی فرهنگی قدرت نرم در درک متقابل فرهنگی و اعتماد سازی در پیشبرد روابط و مناسبات فیمابین کشورها و تأمین منافع ملّی است

مشاهده متن کامل مقاله