سامانه کارسان
سامانه آموزش

خانه سرباز صلح ایران​

خانه سرباز صلح ایران یک سازمان مردم نهاد است که تلاش دارد با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین المللی ضمن تکریم مدافعان امنیت ساز کشور و منادیان صلح گستر، با تقویت اتحاد و انسجام اقوام ایرانی، آموزش همگانی صلح و ترویج صلح و دوستی با رویکرد امنیت، سعادت، معیشت، فرهنگ صلح و دوستی را با نوآوری اجتماعی به منظور تامین نیازهای تحول یافته جامعه در سطح ملی و بین المللی گسترش دهد.

درباره خانه سرباز صلح ایران بیشتر بدانیم

فعالیتهای خانه سرباز صلح ایران
همه چیز درباره صلح کارت
مجوزهای خانه سرباز صلح ایران
فعالیتهای خانه سرباز صلح ایران
همه چیز درباره صلح کارت
مجوزهای خانه سرباز صلح ایران

حامیان فعالیت های صلح طلبانه خانه سرباز صلح ایران