صلح کارت چیست؟

صلح کارت، کارت عضویت در خانه سرباز صلح ایران است. اعضای خانه سرباز صلح ایران را سه گروه کهنه سربازان (افرادی که طی ۸ سال دفاع مقدس بعنوان سرباز وظیفه در مناطق عملیاتی کشور حضور داشته اند)، خانواده های کهنه سربازان (پدر، مادر، همسر و فرزندان) و داوطلبان (فعالان و علاقه مندان فعالیت در حوزه صلح) تشکیل می دهند.
خانه سرباز صلح ایران حمایت از سربازان و تلاش در برای ارتقای شأن و منزلت سرباز در جامعه و گسترش فرهنگ صلح و دوستی در کشور را از رسالت های مهم خود می داند.
در این راستا بسترسازی برای تقویت پویش های اجتماعی و جلب مشارکت های مردمی در حوزه های فرهنگی، آموزشی، خدماتی و رفاهی به کهنه سربازان و اعضای خانه سرباز صلح ایران از اهداف و برنامه های مستمر این سازمان است.
خانه سرباز صلح، صلح کارت را با شعار “هر ایرانی یک صلح کارت” ابداع و طراحی نموده است تا علاوه بر کهنه سربازان، سایر هموطنان عزیز نیز بدون محدوديت سني، جنسي و فارغ از گرايشات قومي، مذهبي و فكري بتوانند ضمن ثبت نام و پرداخت حق عضويت سالانه، از مزاياي تعریف شده و درحال گسترش آن بهره مند شوند.

برای ثبت نام و دریافت صلح کارت میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام نمایید