فعالیت های خانه سرباز صلح ایران

خانه سرباز صلح ایران یک سازمان مردم نهاد است که تلاش دارد با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین المللی ضمن تکریم مدافعان امنیت ساز کشور و منادیان صلح گستر، با تقویت اتحاد و انسجام اقوام ایرانی، آموزش همگانی صلح و ترویج صلح و دوستی با رویکرد امنیت، سعادت، معیشت، فرهنگ صلح و دوستی را با نوآوری اجتماعی به منظور تامین نیازهای تحول یافته جامعه در سطح ملی و بین المللی گسترش دهد.

یکی از برنامه های اصلی خانه سرباز صلح ایران و در راستای ماموریت اشاره شده، تکریم کهنه سربازان کشور بوده است. در این خصوص برگزاری برنامه ها، مراسمات و همایش های متعدد با استقبال بی نظیر کهنه سربازان و خانواده های محترمشان مواجه گردید و موجب ابراز علاقه مندی وسیع آنان در خصوص انجام فعالیت های فرهنگی جهت نکوهش خشونت و جنگ و ترویج فرهنگ صلح و دوستی شد. این امر منجر به تاسیس و ثبت یک سازمان مردم نهاد (سمن) به نام “سرباز صلح ایران”در سال ۱۳۹۳ گردید.

با ادامه فعالیت های فرهنگی و استقبال و حمایت قابل ملاحظه مردمی بخصوص مدافعان امنیت کشور و منادیان صلح و دوستی، در تاریخ 22/02/1397 “خانه سرباز صلح ایران “، موفق به اخذ مجوز از وزارت کشور شد. امروز، “خانه سرباز صلح ایران” با تفکر یک سازمان مردم نهاد و با بینش عمیقی نسبت به صلح و دوستی و با بهره گیری از تجربیات کهن سربازان بخصوص کهنه سربازان دفاع مقدس تلاش می نماید تا با گسترش و تقویت فرهنگ صلح و دوستی و ترسیم افقی جدید از این مفاهیم، با رویکرد امنیت، معیشت و سعادت، بسترهای توسعه و پیشرفت کشور را در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و بخصوص برای اعضای سازمان فراهم نماید.