ضرورت تکریم مقام کهنه سرباز
بسیاری از فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس معتقدند که در دوران جنگ به نقش سربازان وظیفه پرداخته نشده است. بیش از سه میلیون و پانصد هزار سرباز در دفاع مقدس شرکت جسته اند که بخش اعظم آنان سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده اند. واقعیت آن است که نقش سربازان، هم سربازان ارتش و هم سربازان سایر سازمان ها در دوران دفاع مقدس مغفول مانده است

هرساله به مناسبت هایی همچون 29 فروردین روز ارتش، سوم خرداد و هفته دفاع مقدس از نیروهای مسلح ما تقدیر و تجلیل به عمل می آید. بسیاری از کارکنان نظامی که در دفاع مقدس شرکت داشته اند سازمان متولی دارند که آنان را مورد تکریم و تفقد قرار می دهند. اما نکته مهم و قابل تامل در این رابطه کارکنان وظیفه می باشند. بسیاری از فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس معتقدند که در دوران جنگ به نقش سربازان وظیفه پرداخته نشده است. بیش از سه میلیون و پانصد هزار سرباز در دفاع مقدس شرکت جسته اند که بخش اعظم آنان سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده اند. واقعیت آن است که نقش سربازان، هم سربازان ارتش و هم سربازان سایر سازمان ها در دوران دفاع مقدس مغفول مانده است. پس از گذشت 33 سال از پایان جنگ هیچ تلاش شایسته ای برای تکریم و تجلیل از این عزیزان به عمل نیامده است. این سربازان و فرماندهانی که آموزش های نظامی را به این سربازان منتقل نموده اند جایگاهی ویژه در تاریخ دفاع مقدس دارند.

این سربازان نه تنها در بطن تمامی عملیات های نظامی بوده اند، بلکه نیروهای پیشرو در هر حمله ای به دشمن بوده و خط اول دفاع در هر عملیات دفاعی را تشکیل می دادند. هیچ کس به اندازه سربازان جنگ را با گوشت و پوست خود احساس نکرده و هیچ کس به اندازه آنان با عرق و خون خود به تجاوز دشمن و جنگ پاسخ نداده اند. با وجود اینکه حجیم ترین و موثرترین جمعیت شرکت کننده در دفاع مقدس را تشکیل می دهند، اما فراموش شده ترین طیف آنان می باشند.

خانه سرباز صلح ایران تلاش دارد اقداماتی را در راستای تکریم این قشر از رزمندگان دفاع مقدس به انجام رساند. این اقدامات شامل معرفی این قشر و ایثارگری های آنان به مردم بخصوص نسل جوان، تسهیل خدمات رفاهی، آموزشی و سلامت می باشد.