دیدار مدیرعامل خانه سرباز صلح ایران با نائب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس
نائب رییس کمیسیون امنیت ملی: توسعه فعالیت های خانه سرباز صلح می تواند به شکل چشمگیری از بار دولت ها در این حوزه بکاهد

دکتر جوکار ضمن تشریح نقش موثر و مستمر سربازان در دفاع مقدس، بر ضرورت تکریم و توجه به این قشر حماسه آفرین تاکید و بیان داشتند توسعه فعالیت های خانه سرباز صلح می تواند به شکل چشمگیری از بار دولت ها در این حوزه بکاهد. دکتر جوکار همچنین آمادگی خود را جهت حمایت از فعالیت های آکادمی صلح بیان داشتند. مهندس رحیمی نیز با تشریح فعالیت ها و اقدامات خانه سرباز صلح ایران، تمرکز این سازمان در حوزه های رفاهی، آموزش و حمایت از کسب و کار اعضاء را از برنامه های پیش روی سازمان برشمردند.