خدمات کسب و کار

  • بهره مندی از خدمات سامانه کارسان به منظور تسهیل کسب و کار اعضاء و اشتغال زایی فرزندان کهنه سربازان و اعضای صلح گستر
  • تسهیل در واگذاری فرصت های شغلی به آن دسته از اعضاء یا افراد خانواده آنان که از آموزش دوره های مهارت افزایی آکادمی بین المللی صلح استفاده نموده اند.

در چند دقیقه کسب و کار خود را راه اندازی کنید.