خدمات حقوقی

  • بهره مندی از خدمات حقوقی مخصوص اعضاء (به صورت خدمات مشاوره حقوقی رایگان و خدمات حقوقی با تخفیف ویژه اعضاء) در سامانه باشگاه وکلا
  • ارتقای دانش حقوقی اعضاء بخصوص در حوزه قوانین کاربردی و همچنین قوانین مربوط به ایثارگران با هدف مساعدت جهت بهره مندی از امتیازات پیش بینی شده دولتی
  • تهیه زیرساخت لازم جهت ایجاد تعامل سازنده با سایر کهنه سربازان در راستای احقاق حقوق فردی و اجتماعی

برای  استفاده از خدمات ویژه مشاوره حقوقی کارشناسان باشگاه وکلا  می توانید از طریق لینک روبرو اقدام نمایید