خدمات رفاهی

  • بهره مندی از خدمات تخفیفی باشگاه اعضا (صلح کلاب) با هزاران فروشگاه و مراکز خدماتی و رفاهی طرف قرارداد در سراسر کشور…
  • بهره مندی از خدمات تخفیفی ویژه اعضای خانه سرباز صلح ایران (از ۲ تا ۱۰)در فروشگاه های زنجیره ای شامل افق کوروش، دیلی مارکت و… با بیش از ۱۲۰۰۰ شعبه در سراسر کشور
  • بهره مندی از امتیاز سطح طلایی فروشگاه هایپرمی که براساس آن با هر میزان خرید، درصدی از مبلغ خریدشان در صندوق اعتباری شخصی اعضاء نزد فروشگاه هایپرمی ذخیره شده و در خریدهای بعدی امکان بهره برداری از امتیازات ذخیره شده را دارند.
  • امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی درمان مناسب ویژه کهنه سربازان و خانواده های آنها

برای استفاده از امکانات رفاهی و امتیازات باشگاه صلح  میتوانید از طریق لینک روبرو اقدام نمایید