خدمات آموزشی

  • بهره مندی از کلیه خدمات دوره های آموزشی آکادمی بین المللی صلح (صلح گستری به صورت رایگان و دوره های آموزشی مهارت افزا و مشاوره های تحصیلی با تخفیف ویژه)
  • بهره مندی از تخفیف دوره های آموزش زبان های خارجی کانون زبان ایران ویژه اعضاء