خانه سرباز صلح ایران با شورای صلح و ورزش افغانستان تفاهم نامه همکاری امضا نمود.
خانه سرباز صلح ایران با شورای صلح و ورزش افغانستان به منظور تشویق ورزشکاران افغانی جهت پرچمداری صلح در میادین ورزشی تفاهم نامه همکاری امضا نمود.

در این روزهای سخت و پرتلاطم که فشارهای زیادی بر مردم نجیب و صبور افغانستان وارد آمده و آنها را با آینده ای مبهم و نامشخص روبرو ساخته است، شیرمردانی از دل کابل همچنان با همان اراده و قدرت سابق به ترویج فرهنگ صلح و مهربانی می پردازند تا شاید قدمی هر چند کوچک در مسیر گشایش این گره سخت و دندان شکن برداشته باشند.

امروز برای خانه سرباز صلح ایران و شبکه بین المللی صلح مایه افتخار و مباهات است که طی امضای تفاهم نامه همکاری با شورای صلح و ورزش افغانستان، در این مسیر خطیر و پر خیر و برکت، همراه و همگام شده است. یکی از اهداف این تفاهم نامه تشویق ورزشکاران افغانی جهت پرچمداری صلح در میادین ورزشی و کمک به صلح گستران افغانی جهت انتشار صدای صلح خواهی خود در عرصه بین المللی است.