بیمه تکمیل درمان آسیا با شرایط ویژه برای اعضاء محترم خانه سرباز صلح ایران

بیمه تکمیل درمان

به اطلاع شما همراهان همیشگی و  اعضای محترم خانه سرباز صلح می رساند با توافقات انجام شده با شرکت بیمه آسیا مقرر گردید که اعضای محترم از محل تخفیف های دریافتی از خریدهای خود در مجموعه های طرف قرارداد با خانه سرباز صلح که لیست کامل این مراکز و شیوه خرید از آنها در سایت صلح کلاب به نشانی (https://ww.solhclub.com) مشخص گردیده، می توانند از پوشش بیمه تکمیل درمان شرکت آسیا استفاده نمایند.

اعضای گرامی می توانند برای ثبت نام بیمه تکمیل درمان و تکمیل مشخصات از لینک زیراقدام نمایند.

همچنین اعضاء و کاربران گرامی می توانند جهت اطلاع از سایر انواع بیمه های ارائه شده توسط خانه سرباز صلح ایران با شرایط ویژه از لینک های زیر استفاده کنند: