بیانیه خانه سرباز صلح ایران در خصوص “طرح صیانت از حقوق کاربران”
در روزهای گذشته طرحی با عنوان طرح "صیانت از حقوق کاربران" در مجلس شورای اسلامی مطرح که برای بررسی بیشتر و تصو یب به کمیسیون ویژه مجلس ارجاع شد.

در روزهای گذشته طرحی با عنوان طرح “صیانت از حقوق کاربران” در مجلس شورای اسلامی مطرح که برای بررسی بیشتر و تصو یب به کمیسیون ویژه مجلس ارجاع شد.
این طرح جنجالی موجب واکنش بسیاری از کاربران ایرانی و بخصوص آن دسته از کاربرانی گردیده که از فضای اینترنت کسب در آمد می کنند. به نظر می رسد برای تصمیم گیری در خصوص این موضوع مهم نظر متخصصان ارتباطات و کارشناسان اقتصادی جامعه دانشگاهی اخذ نگردیده است. واکنش کاربران ایرانی به این طرح حاکی از خشم، اضطراب و ناامیدی است. از دیدگاه خانه سرباز صلح ایران، این واکنش ها ‌و نگرانی و استرس کاربران و این اعتقاد که طرح مذکور بدون لحاظ کردن منافع مردم تدوین شده، می تواند زمینه های ابراز خشم و تنش کلامی و رفتاری را در بین افراد جامعه افزایش داده و ضریب خشونت را در جامعه بالا ببرد. این در حالی است که در فضای کنونی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و …عرصه را بر بسیاری از هموطنان تنگ کرده است و ضرورت توسعه و ترویج صلح ورزی، مهربانی و انسان دوستی در جامعه ایرانی بر همگان عیان است. ناظر بر همین دیدگاه، لازم به یادآوری ست که ارتباطات همیشه موجب افزایش درک انسان ها از یکدیگر بوده و خود موجب اشتراک پنداری و گفتاری و اصلاح رفتاری در بین جوامع گردیده که خود بخشی از مولفه های صلح و دوستی محسوب می گردد.
در بررسی اهداف طراحان طرح مذکور این سوال پیش می آید که اگر این طرح واقعا “طرح صیانت از حقوق کاربران” است، چرا اکثریت غالب کاربران با آن مخالف اند؟!!….با مردم شفاف و صادق باشیم، اندکی اندیشه کنیم و به فرجام ایران و سرنوشت فرزندانش بیاندیشیم…..