طرح کارآفرینی کارسان، خدمات دهی صنفی را آغاز نمود.
در راستای ایجاد زیرساخت های لازم جهت تسهیل خدمات به اعضای محترم به ویژه کهنه سربازان، خانه سرباز صلح ایران در نظر دارد با ارائه خدمات طراحی وبسایت برای اصناف و متخصصان حوزه های مختلف، شبکه ای ایجاد نماید تا در بستر آن ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم را تسهیل نماید.

در راستای ایجاد زیرساخت های لازم جهت تسهیل خدمات به اعضای محترم به ویژه کهنه سربازان، خانه سرباز صلح ایران در نظر دارد با ارائه خدمات طراحی وبسایت برای اصناف و متخصصان حوزه های مختلف، شبکه ای ایجاد نماید تا در بستر آن ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم را تسهیل نماید. فاز اول این طرح با عنوان “قرن جدید- طرح جدید” برای صنف وکلا پیش بینی شده که براساس آن تیم فنی کارسان برای وکلای سراسر کشور وبسایت مورد نیاز را طراحی می نمایند و در  مقابل آن وکلای محترم به کلیه اعضای خانه سرباز صلح ایران مشاوره حقوقی رایگان  ارائه می نمایند. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت karsan.ir ضمن مشاهده طرح های پیشفرض، درخواست خود را ثبت نموده تا در کمترین زمان ممکن سایت مورد نظر شان طراحی و تحویل گردد.