اعضای سرباز صلح می توانند از خدمات باشگاه وکلا با ملاحظات ویژه استفاده کنند
خانه سرباز صلح ایران و باشگاه وکلا تفاهم نامه ای منعقد نمودند که بر مبنای آن اعضای خانه سرباز صلح بتوانند از خدمات این باشگاه استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی خانه سرباز صلح ایران، این مجموعه و باشگاه وکلا تفاهم نامه ای منعقد نمودند که بر مبنای آن اعضای خانه سرباز صلح بتوانند از خدمات باشگاه وکلا استفاده نمایند.

از جمله خدمات مورد نظر در این تفاهم نامه می توان به بهره مندی اعضای خانه سرباز صلح از خدمات مشاوره حقوقی رایگان توسط اعضای باشگاه وکلا، خدمات آموزشی و بیمه سالیانه حقوقی اشاره نمود.

باشگاه وکلای مجموعه ای از برجسته ترین وکلا و حقوقدانان کشور می باشند که خدمات خود را در سراسر کشور با استفاده از یک پلتفرم پیشرفته ارائه می نمایند. این باشگاه از طریق پلتفرم مذکور ضمن معرفی وکلا به عموم بر صلاحیت و عملکرد ایشان در شاخه‌های تخصصی نظارت داشته و با امتیازدهی به وکلا در حوزه‌های مربوطه با توجه به شاخص‌های مورد نظر به مردم در شناخت وکلای خبره و فعال تا مرحله انتخاب بهترین مشاور و وکیل در حوزه مورد نیاز ایشان کمک می نمایند. بدیهی است به محض انعقاد قرار داد شیوه بهره مندی اعضای خانه سرباز صلح ایران از خدمات این باشگاه به اطلاع رسانی خواهد گردید.