اعضای خانه سرباز صلح ایران از امتیازات ویژه فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی در سراسر کشور بهره مند می گردند.
براساس تفاهم نامه خانه سرباز صلح ایران با فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی، اعضای محترم خانه سرباز صلح به عنوان کاربران سطح طلایی فروشگاه هایپرمی پذیرش می شوند

 براساس تفاهم نامه خانه سرباز صلح ایران با فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی، اعضای محترم خانه سرباز صلح  به عنوان کاربران سطح طلایی فروشگاه هایپرمی پذیرش می شوند و با هر میزان خرید، درصدی از مبلغ خریدشان در صندوق اعتباری شخصی اعضا نزد فروشگاه هایپرمی ذخیره شده و در خریدهای بعدی امکان بهره برداری از امتیازات ذخیره شده را دارند.

اعضای محترم جهت بهره مندی از این مزایا و امتیاز، پس از ورود به وبسایت فروشگاه زنجیره ای هایپرمی با وارد کردن کدملی و رمز عبور پیش فرض(۱۲۳۴) نسبت به تغییر رمز عبور و به روز رسانی اطلاعات خود اقدام نمایند.

 

برای ورود به وبسایت فروشگاه زنجیره ای هایپرمی کلیک نمایید