مهارت‌های اجتماعی چیست و چرا اینقدر اهمیت دارند؟

مهارت‌های اجتماعی ابزاری است که افراد را قادر می‌سازد تا ارتباط برقرار کنند، یاد بگیرند، کمک بخواهند، نیازها را از راه‌های مناسب برآورده کنند، با دیگران کنار بیایند، دوست شوند، روابط سالم برقرار کنند، از خود محافظت کنند و به‌طور کلی قادر به تعامل هماهنگ با جامعه باشند.

فردوسی شاعر صلح و آشتی

شاهنامه شرح جنگ‌ها و دلاوری‌های شهریاران و پهلوانان و لشکریان است که در سراپای این منظومۀ بزرگ خودنمایی می‌کنند. اما در میان این گیرودار بزرگ، فردوسی پیوسته پیامدهای همۀ این جنگ‌ها را به‌صورت کوتاه و محکم بیان می‌کند

شاخصه های اصلی تحقق صلح و دوستی در جامعه

صلح در گذشته به معنای عدم جنگ و عدم برخورد نظامی و خشونتِ آشکار بود. به همین دلیل «امنیت» در گذشته صرفاً در قالب امنیت نظامی مطرح بود که از آن به «صلح منفی» نیز تعبیر شده و هنوز هم این برداشت در میان مردم غالب‌تر جلوه می‌کند. اما اغلبِ اهل نظر، امروزی براین باورند که صلح واقعی و صلح پایدار تنها از طریق تلاش برای خاموش ساختن شعله‌های جنگ و آتش‏بس میسر نخواهد بود؛

چگونه نگذاریم خشم ما را کنترل کند؟

هنگامی که از چیزی خشمگین شُدید، تلاش کنید قبل از هر اقدامی فورا ترمز خود را بکشید. لحظه‌ای صبر کنید تا کمی از شدت خشم‌تان کاسته شود. وقتی که در لحظه‌‌ی اول واکنشی انجام ندهید، کم‌کم آرام‌ می‌شوید.

آثار مخرب جنگ بر محیط زیست

جنگ به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر سلامت جسمی و روانی افراد، باعث ایجاد تغییراتی در مناسبات اجتماعی انسان‌ها نیز می‌شود. جنگ همواره به عنوان عامل مخرب تاسیسات ومحیط زیست مطرح بوده است.

ضرورت ایجاد رفاه، تامین اجتماعی و آرامش در جامعه

رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطرح می‏شود، بنابراین دامنه آن از اقدامات و نیات خیرخواهانه فردی فراتر رفته است و به عنوان حق فردی در کشور مطرح می‏شود در نتیجه تکلیفی الزامی‌برای دولت‏ها ایجاد می‏کند و به این ترتیب مقوله تأمین اجتماعی وارد نظام‏های دولتی و عمومی‌کشورها می‏شود.

طرح کارآفرینی کارسان، خدمات دهی صنفی را آغاز نمود.

در راستای ایجاد زیرساخت های لازم جهت تسهیل خدمات به اعضای محترم به ویژه کهنه سربازان، خانه سرباز صلح ایران در نظر دارد با ارائه خدمات طراحی وبسایت برای اصناف و متخصصان حوزه های مختلف، شبکه ای ایجاد نماید تا در بستر آن ارائه خدمات رفاهی به اعضای محترم را تسهیل نماید.