ایشان در روز ۲۲ اسفند، روز گرامیداشت شهدا، با حضور در منزل خانواده ایشان و تجلیل از مقام آن شهید بزرگوار، بیان داشتند: شهدای سرباز سهم بزرگی در تامین امنیت و صلح داشته اند و خانواده این شهدا در واقع منابع و ذخایر قدرت ساز در کشور محسوب می گردند.